بازآفريني شهري پايدار در محدوده ها و محله هاي ناكارآمد شهري

کد شناسه :15567
بازآفريني شهري پايدار در محدوده ها و محله هاي ناكارآمد شهري

بازآفريني شهري پايدار در محدوده ها و محله هاي ناكارآمد شهري تأليف : دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان با مشاركت شركت بازآفريني شهري ايران - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : زمينه هاي در دستوركار قرار گرفتن بازآفريني شهري پايدار 2 : مفاهيم و اصول بازآفريني شهري پايدار 3 : برنامه ريزي و سازماندهي فرايند بازآفريني شهري پايدار 4 : تجربه هاي آموزنده در مسير بازآفريني شهري پايدار - بازآفريني شهري پايدار در محدوده ها و محله هاي ناكارآمد شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر