مباني سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي gis با آموزش كامل نرم افزار Arc Gis حسين زاده

کد شناسه :15575
مباني سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي gis با آموزش كامل نرم افزار Arc Gis حسين زاده
موجودی دارد

مباني سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي gis همراه با آموزش كامل نرم افزار arc gis تأليف : سيدرضا حسين زاده - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : آشنايي كلي با سيستم هاي اطلاعات جغزافيايي gis فصل 2 : مقياس در gis فصل 3 : سيستم هاي مختصات نقشه 4 : مدل برداري داده ها در gis فصل 5 : مدل رستري داده ها فصل 6 : ورود داده هاي مكاني فصل 7 : تبديل هندسي يا ژئورفرنس كردن نقشه ها و تصاوبر ماهواره اي فصل 8 : ويرايش داده هاي مكاني فصل 9 : داده هاي توصيفي و مديريت آن ها در gis فصل 10 : تحليل هاي مقدماتي داده ها در gis فصل 11 : تحليل داده هاي برداري 12 :تحليل داده هاي رستري فصل 13 : تحليل هاي توپوگرافي و شيب فصل 14 : تحليل ميدان هاي ديد و حوضه هاي آبريز فصل 15 : واسطه يابي مكاني فصل 16 : تحليل هاي مسير و كاربردهاي شبكه فصل 17 : مدل و مدل سازي در gis فصل 18 : كارتوگرافي و نمايش داده هاي جغرافيايي - مباني سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي gis همراه با آموزش كامل نرم افزار arc gis كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر