شهر از منظر هندسه فراكتال - مجموعه مقالات سالينگاروس - بابائي

کد شناسه :15580
شهر از منظر هندسه فراكتال - مجموعه مقالات سالينگاروس - بابائي

شهر از منظر هندسه فراكتال تأليف : نيكوس آ سالينگاروس ترجمه : مرجان بابائي - معماري - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم كليدي 2 : تئوري شبكه شهري 3 : پيچيدگي و انسجام شهري 4 : پيوند ساحل فراكتال 5 : هنر و معماري فراكتال استرس فيزيولوژيك را كاهش مي دهد 6 : يك قانون فراگير براي توزيع اندازه ها - شهر از منظر هندسه فراكتال - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر