طراحي فضاهاي فرهنگي - مفاهيم استانداردها پروژه هاي اجرايي - عباسي محله

کد شناسه :15648
طراحي فضاهاي فرهنگي - مفاهيم استانداردها پروژه هاي اجرايي - عباسي محله

طراحي فضاهاي فرهنگي : مفاهيم ، استانداردها ، پروژه هاي اجرايي تأليف : يدالله عباسي محله - معماري - كتاب پرهام - 1 : پايه هاي نظري فرهنگ و هنر 2 :سرانه فضاهاي فرهنگي كشور 3 : معماري مراكز فرهنگي و هنري در گستره زمان 4 : انواع مختلف مراكز فرهنگي و مباحث پايه اي احداث آن 5 : انواع سالن ها 6 : فرايند صدا و آكوستيك 7 : معماري و موسيقي 8 : تجهيزات اتاق فرمان سالن ها 9 : بررسي نمونه هاي شاخص مراكز فرهنگي ايران و جهان - طراحي فضاهاي فرهنگي : مفاهيم ، استانداردها ، پروژه هاي اجرايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر