آزمايشگاه مكانيك خاك به زبان ساده براي دانشجويان عمران - عباس زاده

کد شناسه :15661
آزمايشگاه مكانيك خاك به زبان ساده براي دانشجويان عمران - عباس زاده
موجودی دارد

آزمايشگاه مكانيك خاك به زبان ساده براي دانشجويان مهندسي عمران - تأليف : رضا عباس زاده ، ارشك سبزي پور - عمران - كتاب پرهام - 1 : آزمايش تعيين درصد رطوبت خاك 2 : تعيين وزن مخصوص دانه هاي خاك ( چگال ويژه ) 3 : تعيين هم ارز ماسه اي 4 : تعيين دانه بندي خاك به روش الك كردن 5 : تعيين دانه بندي خاك به روش هيدرومتري 6 : تعيين حدود اتربرگ 7 : تعيين ضريب نفوذپذيري خاك به روش بار آبي ثابت و بار آبي افتان 8 : آزمايش برش مستقيم 9 : آزمايش تراكم پراكتور استاندارد 10 : آزمون تحكيم بك بعدي 11 : آزمايش نسبت باربري كاليفرنيا 12 تعيين مقاومت تك محوري 13 : آزمون مقاومت فشاري سه محوري 14 : آزمايش تعيين دانسيته در محل به روش مخروط ماسه - آزمايشگاه مكانيك خاك به زبان ساده براي دانشجويان مهندسي عمران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر