مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه ريزي شهري و طراحي شهري

کد شناسه :15680
مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه ريزي شهري و طراحي شهري
موجودی دارد

مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه ريزي شهري و طراحي شهري تأليف : محمد عظيمي آقداش - نظام مهندسي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و مفاهيم 2 : شهرنشيني در ايران 3 : مديريت شهري 4 : سرشماري هاي عمومي 5 : برنامه هاي عمراني و قوانين توسعه 6 : طرح هاي توسعه 7 : طرح هاي جامع تهران 8 : شهرهاي جديد 9 : حفاري و تونل مشترك 10 : سرانه و آستانه هاي خدماتي 11 : بافت هاي شهري 12 : ضوابط شهرسازي - مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه ريزي شهري و طراحي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر