روش ها و شيوه هاي مديريت برنامه ريزي و طراحي شهري

کد شناسه :15681
روش ها و شيوه هاي مديريت برنامه ريزي و طراحي شهري

روش ها و شيوه هاي مديريت برنامه ريزي و طراحي شهري تأليف : محمد عظيمي آقداش - نظام مهندسي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و مفاهيم برنامه ريزي 2 : مديريت كاربري اراضي 3 : برنامه ريزي كاربري اراضي 4 : برنامه ريزي مسكن 5 : برنامه ريزي حمل و نقل 6 : توليد و توزيع سفر 7 : مديريت تردد و توقف 8 : شبكه و راه هاي شهري 9 : طراحي راه هاي شهرش 10 : برنامه ريزي كاربري هاي سبز 11 : مديريت كاربري هاي صنعتي 12 : زيرساخت ها و تجهيزات شهري 13 : پدافند غيرعامل در شهرسازي 14 : مديريت بحران شهري - روش ها و شيوه هاي مديريت برنامه ريزي و طراحي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر