كاربرد تحليل شبكه gis در جغرافيا و برنامه ريزي شهري - مينائي

کد شناسه :15727
كاربرد تحليل شبكه gis در جغرافيا و برنامه ريزي شهري - مينائي
موجودی دارد

كاربرد تحليل شبكه gia در جغرافيا و برنامه ريزي شهري تأليف : مسعود مينايي ، مهدي بازرگان ، هارون هدايت - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : درآمدي بر نقش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در حمل و نقل 2 : طراحي و پيكربندي شبكه حمل و نقل شهري در gis فصل 3 : الگوريتم هاي مسيريابي و آناليز بهترين مسير 4 : تحليل فضايي پوشش دهي خدمات 5 : مدل سازي تحليل مسير 6 : مكان گزيني مراكز خدماتي با استفاده از مدل مكان - تخصيص - كاربرد تحليل شبكه gis در جغرافيا و برنامه ريزي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر