آشنايي با مرمت بناهاي تاريخي - فيض محمدي

کد شناسه :15732
آشنايي با مرمت بناهاي تاريخي - فيض محمدي

آشنايي با مرمت بناهاي تاريخي تأليف : علي اكبر فيض محمدي - معماري - كتاب پرهام - 1 : شناخت بنا 2 : نظريه پردازان مرمت بنا 3 : روش هاي مرمت معماري 4 : آسيب شناسي 5 : سازه هاي سنتي شامل : پي ها ، ديوارها ، سقف ها و گنبدها 6 : حريم ها و ضوابط حفاظتي بناهاي تاريخي 7 : بناها و آثار تاريخي كه ثبت جهاني شده اند 8 : تهيه طرح مرمت 9 : ايكوموس 10 : قطعنامه ها و منشورهاي بين المللي ، حفاظت از بناها و محوطه هاي تاريخي - آشنايي با مرمت بناهاي تاريخي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر