ريخت شناسي شهري - مقدمه اي بر مطالعه فرم فيزيكي شهرها - دانشگاه تهران - طبيبيان

کد شناسه :15761
ريخت شناسي شهري - مقدمه اي بر مطالعه فرم فيزيكي شهرها - دانشگاه تهران - طبيبيان

ريخت شناسي شهري : مقدمه اي بر مطالعه فرم فيزيكي شهرها تأليف : ويتر اوليويرا ترجمه : منوچهر طبيبيان ، علي ضيايي عليشاه - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : عناصر فرم شهري 3 : عوامل و فرآيندهاي دگرگوني شهري 4 : شهرها در طول تاريخ 5 : سه شهر 6 : رويكردهاي گوناگون مطالعه فرم شهر 7 : از نظريه تا عمل 8 :روابط با ساير زمينه هاي دانش 9 : نتيجه گيري - ريخت شناسي شهري : مقدمه اي بر مطالعه فرم فيزيكي شهرها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر