شهرهاي كوچك و مياني - چالش ها سياست ها و راهبردهاي توسعه اي - فيروزي

کد شناسه :15778
شهرهاي كوچك و مياني - چالش ها سياست ها و راهبردهاي توسعه اي - فيروزي

شهرهاي كوچك و مياني : چالش ها ، سياست ها و راهبردهاي توسعه اي تأليف : محمدعلي فيروزي ، مجيد گودرزي ، مريم ملايي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شهرنشيني و گرايش هاي رشد شهري 2 : ايده ها و رويكردهاي نظري در جغرافياي شهرهاي كوچك و مياني 3 : سير تاريخي و نقش كاركردي شهرهاي كوچك و مياني 4 : تحليل مدل هاي جريان ها و جاذبه ها 5 : چالش ها و راهبردهاي توسعه شهرهاي كوچك و مياني 6 : واكنش هاي سياستي به توسعه شهرهاي كوچك و مياني 7 : مديريت و توسعه شهرهاي كوچك و مياني در ايران - شهرهاي كوچك و مياني : چالش ها ، سياست ها و راهبردهاي توسعه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر