مواد و روش هاي روسازي راه (قير و آسفالت ) - توانايي

کد شناسه :15814
مواد و روش هاي روسازي راه (قير و آسفالت ) - توانايي
موجودی دارد

مواد و روش هاي روسازي راه (قير و آسفالت ) تأليف : فردي اس رابرتس ، پريتهوي اس كاندهال ، اي ري براون ترجمه : محمدعلي توانائي ، فرهاد شهركي - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : پالايش ، كاربرد و خواص قير 3 : سنگدانه 4 : روش هاي طرح اختلاط آسفالت گرم 5 : خصوصيات مخلوطهاي آسفالتي 6 : تجهيزات و فرآيندهاي توليد 7 : مخلوط هاي ويژه ، بازيافت و مواد افزودني 8 : عملكرد و خرابي 9 : تعمير و نگهداري ، نوسازي و بازسازي آسفالت گرم - مواد و روش هاي روسازي راه ( قير و آسفالت ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر