اصول و روش هاي برنامه ريزي روستايي - آسايش

کد شناسه :15817
اصول و روش هاي برنامه ريزي روستايي - آسايش

اصول و روش هاي برنامه ريزي روستايي تأليف : حسين آسايش - جغرافيا - كتاب پرهام - بخش اول : مباحث نظري 1 : كليات 2 : توسعه و انواع آن 3 : توسعه روستايي 4 : شاخص هاي توسعه روستايي در برنامه ريزي 5 : مفاهيم و تعاريف برنامه ريزي روستايي بخش دوم : مباحث كاربردي : 6 : جايگاه روستا در (تئوري مكان هاي مركزي ) 7 : تئوري هاي عام رشد و توسعه 8 : مسائل جمعيتي و توسعه روستايي 9 : كشاورزي و اقتصاد ملي 10 : تمركز زدايي و برنامه ريزي توسعه روستايي 11 : نظام مراكز روستايي و برنامه ريزي فضايي ( آمايش ) 12 : تهيه طرح هاي روستايي مبتني بر سلسله مراتب 13 : چارچوب مكاني براي برنامه ريزي چندسطحي - اصول و روش هاي برنامه ريزي روستايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر