درآمدي نظري بر سياست عمومي - عطارزاده

کد شناسه :15820
درآمدي نظري بر سياست عمومي - عطارزاده

درآمدي نظري بر سياست عمومي تأليف : كوين بي اسميت ، كريستفر دبليو لريمر ترجمه : بهزاد عطارزاده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : سياست عمومي به عنوان يك مفهوم و زمينه اي (زمينه هاي) مطالعاتي 2 : آيا سياست است كه سياست گذاري را متعين مي كند يا آنكه سياست متعين از سياست گذاري است ؟ 3 : چه كساني تصميم مي گيرند ؟ چگونه تصميم مي گيرند ؟ بازيگران و نهادها 4 : منشأ سياست گذاري در كجاست ؟ فرايند سياست گذاري 5 : چه بايد كرد ؟ زمينه مطالعاتي تحليل سياست 6 : چه كرده ايم ؟ تحليل اثر و ارزيابي برنامه 7 : سياست چگونه عمل مي كند ؟ اجراي سياست 8 : ارزش هاي چه كساني ؟ طرح سياست 9 : جهات جديد در مطالعه سياست گذاري 10 : آيا علوم سياست گذاري 10 : آيا علوم سياست گذاري وجود دارد ؟ - درآمدي نظري بر سياست عمومي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر