روندهاي زاينده در معماري - كامي شيرازي

کد شناسه :15873
روندهاي زاينده در معماري - كامي شيرازي

روندهاي زاينده در معماري تأليف : سيده مهسا كامي شيرازي - معماري - كتاب پرهام - 1 : انطباق و مقياس گذاري 2 : مورفينگ 3 : فولدينگ 4 انيميت فرم 5 : داده نمايي 6 : دياگرام 7 : طراحي پارامتريك - روندهاي زاينده در معماري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر