فضا به مثابه پشتيبان - نگاهي به رويكردهاي پديدار شناسانه در هنر مدرن - فراهاني

کد شناسه :15878
فضا به مثابه پشتيبان - نگاهي به رويكردهاي پديدار شناسانه در هنر مدرن - فراهاني

فضا به مثابه پشتيبان : نگاهي به رويكردهاي پديدارشناسانه در هنر مدرن تأليف : فوآد فراهاني - معماري - كتاب پرهام - 1 : اتوپياي كانستراكتيويسم 2 : هنر نور و فضا - فضا به مثابه پشتيبان : نگاهي به رويكردهاي پديدارشناسانه در هنر مدرن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر