اصفهان و كاخ هايش - كشورداري تشيع و معماري بزم در آغاز دوران ايران مدرن -بابايي8

کد شناسه :15879
اصفهان و كاخ هايش - كشورداري تشيع و معماري بزم در آغاز دوران ايران مدرن -بابايي8
موجودی دارد

اصفهان و كاخ هايش : كشورداري ، تشيع و معماري بزم در آغاز دوران ايران مدرن تأليف : سوسن بابايي ترجمه : مصطفي اميري - معماري - كتاب پرهام - 1 : مجلس بزم ، مطلق گرايي فره مندانه و ايراني سازي تشيع 2 : پادشاهان كوچ نشين و كاخ هاي سيار : از تبريز تا قزوين در قرن شانزدهم - دهم 3 : مأوا در بهشت ، يا اصفهان نصف جهان 4 : دولتخانه مباركه 5 : معماري بزم : كاخ هاي اصفهان 6 : مجلس ضيافت و آداب ايراني - شيعي پادشاهي 7 : سقوط اصفهان - اصفهان و كاخ هايش : كشورداري ، تشيع و معماري بزم در آغاز دوران ايران مدرن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر