طراحي سيستم هاي گرمايش از كف با استفاده از نرم افزار loopcad - كريمي

کد شناسه :15880
طراحي سيستم هاي گرمايش از كف با استفاده از نرم افزار loopcad - كريمي

طراحي سيستم هاي گرمايش از كف با استفاده از نرم افزار loopcad تأليف : عليرضا كريمي - عمران - كتاب پرهام - 1 : آشنايي با نرم افزار 2 : آغاز طراحي يك پروژه گرمايش از كف 3 : مراحل طراحي و تنظيم يك پروژه گرمايش از كف 4 : مراحل طراحي و تنظيم يك پروژه ذوب برف - طراحي سيستم هاي گرمايش از كف با استفاده از نرم افزار loopcad كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر