راهنماي آزمايشگاه مكانيك خاك - اردكاني

کد شناسه :15900
راهنماي آزمايشگاه مكانيك خاك - اردكاني
موجودی دارد

كتاب راهنماي آزمايشگاه مكانيك خاك تأليف كالينسكي ، مايكل ادوارد ترجمه عليرضا اردكاني ، انشارات دانشگاه امام خميني ، عمران ، كتاب پرهام ، اندازه گيري رطوبت خاك ، اندازه گيري چگالي حد رواني و حد خميري ، اندازه گيري چگالي ويژه ذرات خاك ، تحليلي توزيع اندازه دانه ها دانه بندي ، طبقه بندي آزمايشگاهي خاك ، طبقه بندي صحرايي خاك ، تراكم آزمايشگاهي خاك ، اندازه گيري صحرايي وزن مخصوص خشك و رطوبت ، اندازه گيري نفوذپذيري خاك هاي دانه اي با استفاده از سلول استوانه اي ، آزمايش تحكيم يك بعدي خاك هاي چسبنده ، آزمايش مقاومتي برش مستقيم خاك هاي دانه اي ، آزمايش مقاومت فشاري محدود نشده خاك هاي چسبنده ، آزمايش مقاومت برشي سه محوري تحكيم نيافته ، زهكشي نشده خاك هاي چسبنده ،راهنماي آزمايشگاه مكانيك خاك ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر