الزامات ارزيابي مهارهاي چسبي كاشتني در بتن - منيعي

کد شناسه :15923
الزامات ارزيابي مهارهاي چسبي كاشتني در بتن - منيعي

الزامات ارزيابي مهار چسبي كاشتني در بتن تأليف: انجمن بتن آمريكا ترجمه : سالار منيعي ، پوريا رحماني - عمران - كتاب پرهام - تأييد مهارهاي چسبي كاشتني در بتن : 1 : معرفي و محدوده كاربرد 2 : علائم و تعاريف 3 : الزامات عمومي 4 : الزامات مربوط به نمونه ها ، نصب مهار و انجام آزمايش 5 : الزامات تعيين مشخصات مهار 6 : آزمايش هاي مرجع 7 : آزمايش هاي قابليت اعتماد 8 : آزمايش هاي شرايط بهره برداري 9 : آزمايش تكميلي 10 : ارزيابي مهارها 11 : نحوه ارائه اطلاعات 12 : الزامات مربوط به مؤسسه مستقل آزمايش 13 : الزامات كنترل كيفيت - الزامات ارزيابي مهارهاي چسبي كاشتني در بتن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر