اصول و مباني طراحي به روش خطوط تسليم در دال هاي بتني - صادقي

کد شناسه :15928
اصول و مباني طراحي به روش خطوط تسليم در دال هاي بتني - صادقي

اصول و مباني طراحي به روش خطوط تسليم در دال هاي بتني تأليف : ج كندي ، چارلز اچ گوچايلد ترجمه : عليرضا صادقي - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : تحليل به روش كار 3 : فرمول هاي استاندارد براي دال ها 4 : نحوه بررسي 5 : مطالعات موردي - اصول و مباني طراحي به روش خطوط تسليم در دال هاي بتني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر