انسان سينما شهر - مجموعه گفت و گوهاي عليرضا قاسم خان

کد شناسه :15930
انسان سينما شهر - مجموعه گفت و گوهاي عليرضا قاسم خان
موجودی دارد

انسان ، سينما ، شهر: گفتگوهاي عليرضا قاسم خا با سيد محمد بهشتي ، محمد تهامي نژاد ، سياوش جمادي و ... تأليف : عليرضا قاسم خان - متفرقه - كتاب پرهام - 1 : شهر در سينما ادامه مي يابد 2 : دهه چهل ، دهه سينماي نوپرداز و فيلمسازان منتقد 3 : فلسفه و ادبيات در شهر به يكديگر نزديك مي شوند 4 : فرهنگ محصول تلاش انسان براي تغيير جهان 5 : تصور انسان امروز بدون فضاهاي شهر ممكن نيست 6 : انسان و شهر مفاهيمي كهن هستند 7 : شهر در سينماي ايران غايب است 8 : انسان زير سلطه دست ساخته هاي خويش است 9 : تهران در سينماي ايران گم شده است 10 : انسان ، موجودي شهري شده - انسان ، سينما ، شهر : گفتگوهاي عليرضا قاسم خان با سيد محمد بهشتي ، محمد تهامي نژاد ، سياوش جمادي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر