رسيدگي به تخلفات ساختماني - خليفه

کد شناسه :15951
رسيدگي به تخلفات ساختماني - خليفه
موجودی دارد

رسيدگي به تخلفات ساختماني تأليف : عزت الله خليفه ، انتشارات نوآور ، عمران و ساختمان ، كتاب پرهام ، تسري قوانين ادوار گذشته به تخلفات ساختمان هاي واقع در داخل محدوده و حريم شهرها ، مراحل رسيدگي به پرونده تخلفات ساختماني ،انواع تخلفات ساختماني و نحوه رسيدگي به آنها ، شصت نكته در ارتباط با مقررات اداري و حقوقي احداث ساختمان،مقررات احداث و رسيدگي به تخلفات ساختماني در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ، اظهار نظرهاي حقوقي مرتبط با مفاد تبصره هاي ماده 100 و آرايي از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، آرايي از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و ... در خصوص آراي كميسيون هاي ماده 100 شهرداري ها ، رسيدگي به تخلفات ساختماني ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر