شناسايي خاك هاي مسئله دار و روش هاي بهسازي خاك - خسروي

کد شناسه :15952
شناسايي خاك هاي مسئله دار و روش هاي بهسازي خاك - خسروي

شناسايي خاك هاي مسئله دار و روش هاي بهسازي خاك : ويژه دانشجويان و مهندسين عمران و ژئوتكنيك تأليف : فريدون خسروي ، علي اصغر فيروزي ، عليرضا حسيني - عمران - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : شناسايي خاك هاي مسئله دار 3 : روش هاي بهسازي خاك 4 : ديوارهاي حائل - شناسايي خاك هاي مسئله دار و روش هاي بهسازي خاك : ويژه دانشجويان و مهندسين عمران و ژئوتكنيك - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر