مديريت شهري و توسعه فضايي - صفائي پور

کد شناسه :15987
مديريت شهري و توسعه فضايي - صفائي پور
موجودی دارد

مديريت شهري و توسعه فضايي تأليف : مسعود صفائي پور ، مريم آزادبخت - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و واژگان كليدي مديريت شهري 2 : تجارب جهاني در خصوص مديريت شهرها و مادرشهرها و مشكلات آنها 3 : اصول مديريت شهري 4 : مباني توسعه فضايي 5 : طرح هاي توسعه فضايي و جايگاه شهرها در آن 6 : شيوه هاي سنتي ، مديريت يكپارچه و توسعه فضايي 7 : مديريت توسعه فضايي ناحيه شهري 8 : مشاركت مردمي و مديريت شهري - منطقه اي 9 : نقش جايگاه زنان در مديريت شهري - فضايي 10 : مديريت شهري - روستايي توسعه فضايي در ايران 11 : تحليل تطبيقي طرح هاي كاربردي ملي - منطقه اي و طرح آمايش سرزمين 12 : موانع و مشكلات مديريت شهري در ايران - مديريت شهري و توسعه فضايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر