دلبستگي مكاني - مباحث پيشرفته نظري ، روش و كاربردها - رفيعيان

کد شناسه :16001
دلبستگي مكاني - مباحث پيشرفته نظري ، روش و كاربردها - رفيعيان
موجودی دارد

دلبستگي مكاني تأليف : لين سي مانزو ، پاتريك دوين رايت ترجمه : مجتبي رفيعيان ، فاطمه محمدنياي قرائي ، محمدعلي خاني زاد - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : نظريه : 1 : دلبستگي مكاني و پديدارشناسي 2 : مقايسه نظريه هاي بين فردي و دلبستگي مكاني 3 : دلبستگي مكاني در عصر جابجايي 4 : در جست و جوي ريشه ها 5 : دلبستگي مكاني مبتني بر اجتماع و نقش آن در توسعه سرمايه اجتماعي 6 : دلبستگي مكاني همچون عمل گفتماني بخش دوم : روش ها : 7 : فراتر از استعاره كالايي 8 : بيان دلبستگي هاي فراملي از طريق روايت هاي مكاني 9 : روش هاي مبتني بر عكسبرداري براي فهم معناي مكان به عنوان پايه دلبستگي مكاني 10 : جنبه هاي نظري و روش شناختي تحقيق بر دلبستگي مكاني 11 : گره نخ نما 12 : دلبستگي مكاني ، هويت اجتماع محلي و رفتارهاي حامي محيط زيست 13 : پويايي دلبستگي مكاني در جهاني با اقليم متغير 14 : بررسي ابعاد كمتر شناخته شده دلبستگي مكاني در وضعيت بدنامي ، تغيير مكان و ايجاد مسكن اجتماعي 15 : بي اعتناعي ممنوع - دلبستگي مكاني : مباحث پيشرفته در نظريه ، روش ها و كاربردها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر