كنترل سيلاب - وفا خواه

کد شناسه :16050
كنترل سيلاب - وفا خواه
موجودی دارد

كنترل سيلاب تأليف : مهدي وفاخواه ، عليرضا مقدم نيا - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه و كليات 2 : كاربرد احتمال در مديريت ريسك سيلاب 3 : برآورد سيلاب طراحي 4 : تحليل منطقه اي سيلاب 5 : رونديابي سيل 6 : رونديابي آبخيز 7 : پهنه بندي خطر سيل 8 : جنبه هاي اقتصادي طرح هاي مهار سيلاب 9 : روش هاي كنترل سيلاب 10 : سامانه هاي پيش بيني و هشدار سيلاب - كنترل سيلاب - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر