بازشناسي فرم شهر از منظر حمل و نقل كم كربن - عبادي نيا

کد شناسه :16105
بازشناسي فرم شهر از منظر حمل و نقل كم كربن - عبادي نيا

بازشناسي فرم شهر از منظر حمل و نقل كم كربن تأليف : فهيمه عبادي نيا - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : ارتباط فرم شهر با حمل و نقل پايدار 2 : بازشناسي الگوهاي سفر در اشكالي كلي فرم شهر 3 : تحليل نتايج متغيرهاي فرم شهر در ايجاد سفرهاي كم كربن 4 : روش شناسي حمل و نقل كم كربن 5 : تأثير ساختار فضايي شهر بر جا پاي بوم شناختي حمل و نقل - بازشناسي فرم شهر از منظر حمل و نقل كم كربن -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر