سنجش تاب آوري كالبدي و عملكردي در حفاظت از بازار تاريخي تهران - درخشاني

کد شناسه :16119
سنجش تاب آوري كالبدي و عملكردي در حفاظت از بازار تاريخي تهران - درخشاني

سنجش تاب آوري كالبدي و عملكردي در حفاظت از بازار تاريخي تهران تأليف : نجلا درخشاني - معماري - كتاب پرهام - 1 : مباني نظري 2 : شناخت تهران و بازار تاريخي تهران 3 : ارزشيابي كالبدي و عملكردي بازار تهران و طبقه بندي آن 4 : نگرش سنجي و نظرسنجي بازاريان و نهادهاي متولي حفاظت و مرمت و طبقه بندي يافته ها 5 : تحليل يافته هاي حاصل از نگرش سنجي و نظرسنجي بازاريان در ارتباط با تاب آوري كالبدي و عملكردي بازار 6 : بحث ، جمع آوري و نتيجه گيري - سنجش تاب آوري كالبدي و عملكردي در حفاظت از بازار تاريخي تهران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر