تاريخ اروپاي مدرن - محرابي

کد شناسه :16135
تاريخ اروپاي مدرن - محرابي
موجودی دارد

تاريخ اروپاي مدرن تأليف : تي سي دبليو بلنينگ ترجمه : ابراهيم عامل محرابي - معماري - كتاب پرهام - 1 : انقلاب از بالا و از پايين : سياست اروپايي از انقلاب فرانسه تا جنگ جهاني اول 2 : صنعتي شدن اروپاي مدرن 3 : مدرن سازي نظامي 4 : از رسته ها تا طبقه ها : جامعه اروپايي در قرن نوزدهم 5 : تجاري سازي و تكريم فرهنگ اروپايي در قرن نوزدهم 6 : جنگ داخلي بزرگ : سياست اروپا طي سال هاي 1914-1945 فصل 7 : فرازها و نشيب هاي اقتصاد اروپا طي قرن بيستم 8 : هنر جنگ در اروپا از سال 1918 فصل 9 : جامعه اروپايي در قرن بيستم 10 : از مدرنيسم تا پست مدرنيسم 11 : تجزيه اروپا و وحدت دوباره آن - تاريخ اروپاي مدرن - كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر