گزارش ناظر - نمونه مكاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهري و روستايي

کد شناسه :16153
گزارش ناظر - نمونه مكاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهري و روستايي

گزارش ناظر : نمونه مكاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهري تأليف محمد درستكار ساري ، عمران ، ساختمان سازي ايران ، صنعت و تجارت ، نظارت و اجرا ، كتاب پرهام ، پيش درآمد ، ارجاع ، شروع به كار ، تخريب ، گودبرداري ، فنداسيون ، اسكلت فلزي ، اسكلت بتني ، نازك كاري ، پايان كار ، تفكيك ، بهره برداري ، تعمير و نگهداري ،گزارش ناظر نمونه مكاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهري و روستايي ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر