برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار microsoft project 2019 - طاعتي

کد شناسه :16199
برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار microsoft project 2019 - طاعتي
موجودی دارد

برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project 2019 تأليف : ناصر طاعتي ، حميدرضا مفتخري نائيني نژاد ، بابك رايت - كتاب پرهام - كامپيوتر - 1 : معرفي پروژه 2 : شروع كار با نرم افزار 3 : وارد كردن فعاليت ها و ايجاد WBS در نرم افزار 4 : ايجاد ارتباطات و مشخص كردن مسير بحراني پروژه 5 : تعريف و تخصيص منابع 6 : پي گيري پيشرفت پروژه 7 : آناليز هزينه و درآمدهاي پروژه 8 : تنطيمات دلخواه و ايجاد گزارش هاي ويژه 9 : كار با ماكروها 10 : پيوستها - برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project 2019 كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر