باستان شناسي ايران - برنامه ريزي و مديريت گردشگري

کد شناسه :16202
باستان شناسي ايران - برنامه ريزي و مديريت گردشگري
موجودی دارد

باستان شناسي ايران : برنامه ريزي و مديريت گردشگري تأليف : كريم حاجي زاده ، پرويز پوركريمي - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : ماهيت باستان شناسي و تاريخچه آن 2 : گاه نگاري تاريخ ايران بر اساس شواهد باستان شناسي و منابع مكتوب 3 : كاركردهاي باستان شناسي در جوامع امروزي 4 : ارتباط باستان شناسي و گردشگري 5 : مديريت ميراث باستان شناختي با رويكرد توسعه پايدار گردشگري 6 : نقش سايت موزه هاي باستان شناسي در توسعه صنعت گردشگري - باستان شناسي ايران : برنامه ريزي و مديريت گردشگري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر