تاريخ تفريح در شهر تهران در دوران قاجار و پهلوي

کد شناسه :16209
تاريخ تفريح در شهر تهران در دوران قاجار و پهلوي
موجودی دارد

تاريخ تفريح در شهر تهران در دوران قاجار و پهلوي تأليف : حامد سلطان زاده - متفرقه - كتاب پرهام - 1 : پيشينه پژوهش 2 : نگاهي به وضعيت تفريحات مردم تهران در عصر قاجار 3 : وضعيت تفريح در دوره سلطنت رضا شاه 4 : وضعيت تفريح در سال هاي 1320 تا 1332 شمسي 5 : وضعست تفريح در سال هاي 1332 تا 1342 شمسي 6 : تأسيس مراكز تفريحي دولتي در سال هاي 1342 تا 1356 شمسي 7 : وضعيت مراكز تفريحي غيردولتي در سال هاي 1342 تا 1356 شمسي 8 : رويكرد اقشار مختلف مردم به تغييرات تفريح در سال هاي 1342 تا 1356 شمسي - تاريخ تفريح در شهر تهران در دوران قاجار و پهلوي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر