مجموعه نكات پيشنهادي فني و حقوقي : قراردادهاي مشاركت در احداث ساختمان

کد شناسه :16221
مجموعه نكات پيشنهادي فني و حقوقي : قراردادهاي مشاركت در احداث ساختمان

مجموعه نكات پيشنهادي فني و حقوقي قراردادهاي مشاركت در احداث ساختمان تأليف : محمد كربلائي كريمي - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه ، كليات و مفاهيم در تنظيم قراردادهاي مشاركت 2 : مجموعه نكات فني پيشنهادي در قرارداد مشاركت 3 : مجموعه نكات حقوقي پيشنهادي در قرارداد مشاركت - مجموعه نكات پيشنهادي فني و حقوقي قراردادهاي مشاركت در احداث ساختمان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر