برنامه ريزي كاربردي سامانه هاي منابع آب با مدل weap

کد شناسه :16250
برنامه ريزي كاربردي سامانه هاي منابع آب با مدل weap
موجودی دارد

برنامه ريزي كاربردي سامانه هاي منابع آب با مدل weap تأليف : پريسا سادات آشفته ، پروين گلفام - عمران - كتاب پرهام - فصل 1 : آشنايي با مدل weap فصل 2 : نماي كلي و تنظيم پارامترهاي عمومي 3 : شاخه ها و زيرشاخه هاي درخت داده ها 4 : نحوه فراخواني داده ها 5 : استخراج نتايج 6 : مثالهايي از كاربرد مدل weap برنامه ريزي كاربردي سامانه هاي منابع آب با مدل weap كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر