توسعه پايدار و مديريت آب - ظفر نژاد

کد شناسه :16251
توسعه پايدار و مديريت آب - ظفر نژاد

توسعه پايدار و مديريت آب : پيامدهاي ناسازگار الگوي توسعه بومي در بخش آب با سدسازي تأليف : فاطمه ظفرنژاد - عمران - كتاب پرهام - 1 : دانش مديريت آب در ايران و الگوي بومي توسعه 2 : مديريت آب با رويكرد سازه اي - سخت افزاري 3 : رويكرد نرم افزاري يا مديريت تقاضا - مصرف ، جايگزين پايدار سد 4 : اثرات بيابانزايي سدسازي در ايران -توسعه پايدار و مديريت آب : پيامدهاي ناسازگار الگوي توسعه نابومي در بخش آب با سدسازي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر