مقدمه اي بر حقوق شهروندي مباني و ابعاد - رمضان مقدم واجاري

کد شناسه :16272
مقدمه اي بر حقوق شهروندي مباني و ابعاد - رمضان مقدم واجاري
موجودی دارد

مقدمه اي بر حقوق شهروندي : مباني و ابعاد تأليف : ياسمن رمضان مقدم واجاري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم مرتبط با حقوق شهروندي 2 : تاريخچه شهروندي در ايران و جهان 3 : مفهوم حقوق شهروندي در اسلام 4 : حقوق شهروندي از ديدگاه امامن خميني (ره) فصل 5 : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تكاليف و حقوق شهروندي 6 : حقوق شهروندي در پليس و حوزه قضايي 7 : ويژگي هاي سند قانوني مطلوب و ابهامات مربوط به حوزه حقوق شهروندي 8 : احقاق حقوق شهروندي در ايران - مقدمه اي بر حقوق شهروندي : مباني و ابعاد - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر