طراحي خانه سالمندان با رويكرد اميد به زندگي - جهانگيريان

کد شناسه :16306
طراحي خانه سالمندان با رويكرد اميد به زندگي - جهانگيريان
موجودی دارد

طراحي خانه سالمندان با رويكرد اميد به زندگي تأليف : بابك جهانگيريان - معماري - كتاب پرهام - 1 : مقدمات 2 : مباني نظري 3 : حساب كردن روي كمك همسايگان در وقت مشكلات و سختي 4 : بررسي نمونه هاي مشابه داخلي و خارجي 5 : بررسي استاندارد ها و ضوابط طراحي خانه سالمندان با رويكرد اميد به زندگي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر