تهران پژوهي 24 ميدان جلوه خان شمس العماره

کد شناسه :16338
 تهران پژوهي 24 ميدان جلوه خان شمس العماره
موجودی دارد

ميدان جلوه خان شمس العماره تأليف : اسكندر مختاري طالقاني - معماي شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : سيماي امروز خيابان ناصر خسرو 2 : ميدان جلوخان شمس العماره و ماندگاري نشانه هاي تاريخي 3 : سيماي خندق شرقي ارگ در نخستين نقشه هاي شهر تهران 4 : طرح هاي سامان دهي دهه 1280 قمري ، لازمه تداوم حيات شهري 5 : پركردن خندق شرقي ارگ تهران و ايجاد معبري جديد 6 : شكل گيري عمارت شمس العماره در بخش شرقي مجموعه كاخ هاي سلطنتي 7 : ويژگي هاي عمارت شمس العماره و تحول در سيما و منظر شهري 8 : احداث خيابان ناصريه در كنار باروي ارگ 9 : ايجاد ورودي شرقي مجموعه كاخ هاي سلطنتي و شكل گيري يك مفصل شهري داخل ارگ 10 : توجه به فضاهاي عمومي شهر تهران و سامان دهي خيابان ناصريه.....ميدان جلوخان شمس العماره - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر