نامه تنسر به گشنسپ

کد شناسه :16342
نامه تنسر به گشنسپ
موجودی دارد

نامه تنسر به گشنسپ : پيشگفتار تاريخي ، زندگينامه تنسر و تاريخ گذاري نامه او ، متن ، يادداشت ها ، واژه نامه تأليف : شهرام جليليان - 1 : پيشگفتار تاريخي 2 : زندگينامه تنسر و تاريخ گذاري نامه او 3 : متن نامه تنسر 4 : يادداشت ها - نامه تنسر به گشنسپ : پيشگفتار تاريخي ، زندگينامه تنسر و تاريخ گذاري نامه او ، متن ، يادداشت ها ، واژه نامه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر