توسعه روستايي مباني ، سياست ها و مديريت - شمس

کد شناسه :16362
توسعه روستايي مباني ، سياست ها و مديريت - شمس
موجودی دارد

توسعه روستايي مباني ، سياست ها و مديريت تأليف : كاتار سينگ ترجمه : مجتبي شمس - عمران - كتاب پرهام - 1 : ديباچه 2 : اقتصاد روستايي هندوستان 3 : معيارهاي توسعه 4 : برخي پارادايم هاي توسعه روستايي 5 : مؤلفه هاي توسعه روستايي 6 : سياست هاي توسعه روستايي 7 : سياست هاي توسعه روستايي 8 : ابزارهاي سياستي توسعه روستايي 9 : برنامه هاي عدالت گرا و رشدگرا 10 : برنامه هاي ريشه كن سازي فقر و بي كاري 11 : برنامه هاي توسعه منابع طبيعي و زيرساخت 12 : برنامه ريزي براي توسعه روستايي 13 : سازماندهي توسعه روستايي 14 : تأمين مالي توسعه روستايي 15 : اجرا ، نظارت و ارزيابي - توسعه روستايي مباني ، سياست ها و مديريت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر