ارزيابي مولفه هاي مرتبط با روانشناسي محيط در انواع فضاهاي شهري

کد شناسه :16386
ارزيابي مولفه هاي مرتبط با روانشناسي محيط در انواع فضاهاي شهري

ارزيابي مولفه هاي مرتبط با روانشناسي محيط در انواع فضاهاي شهري تأليف :سيدرضا نصري - معماري - كتاب پرهام - مجموعه مقالات دانشجويان كارشناسي ارشد معماري موسسه آموزش عالي شفق تنكابن : 1 : فرم كالبدي محيط در هوش هيجاني و خلاقيت دانش آموزان توانمند در مراكز آموزشي سمپاد 2 : نقش عناصر نورگير در كيفيت ادراكي فضاهاي تاريخي معماري 3 : ارزيابي الگوهاي زمينه گرايانه محيط در جذب افراد به فضاهاي توريستي با تأكيد بر اصول روانشناسي محيط 4 : راهكارهاي ارتقاء خلاقيت در فضاي بازي كودكان با تأكيد بر اصول روانشناسي محيط 5 : تأثير مولفه هاي فرمي محيط بر مديريت هيجانات كودك 6 : نقش فضاهاي خلوت در بهبود كيفيت كارايي فضاهاي اداري 7 : تأثير تعاملات اجتماعي در افزايش اميد به زندگي سالمندان 8 : تأثير الگوهاي فرمي سنتي بر حس تعلق انسان به مكان 9 : تحليل شاخصه هاي هويت بخش در مراكز فرهنگي هنري - ارزيابي مولفه هاي مرتبط با روانشناسي محيط در انواع فضاهاي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر