16571

کد شناسه :16390
قراردادهاي طرح هاي عمراني دستگاه هاي دولتي و غيردولتي
  • ناشر :
    پارسيا
  • مولف :
    محمد عظيمي آقداش ، نادر بقايي مهر
  • نوبت چاپ :
    2