قراردادهاي طرح هاي عمراني دستگاه هاي دولتي و غيردولتي

کد شناسه :16390
قراردادهاي طرح هاي عمراني دستگاه هاي دولتي و غيردولتي

قراردادهاي طرح هاي عمراني دستگاه هاي دولتي و غيردولتي تأليف : محمد عظيمي آقداش ، نادر بقايي مهر - عمران - كتاب پرهام - 1 : موافقت نامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان ها 2 : اصول كلي و شرايط عمومي قراردادها - الحاقيه شرايط عمومي پيمان 3 : موافقت نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره 4 : موافقت نامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات نقشه برداري 5 : موافقت نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشي 6 : پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سر جمع 7 : موافقت نامه ، پيوست ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمانها - قراردادهاي طرح هاي عمراني دستگاه هاي دولتي و غيردولتي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر