ديناميك خاك - مباني نظري و كاربردي - علي الهي

کد شناسه :16408
 ديناميك خاك - مباني نظري و كاربردي - علي الهي
موجودی دارد

كتاب مباني نظري و كاربردي ديناميك خاك تأليف حميد علي الهي ، مريم رحيمي ، انتشارات جهاد دانشگاهي امير كبير ، عمران ، كتاب پرهام ، مقدمه اي بر ديناميك خاك و انواع بارهاي ديناميكي ، مباني و اصول ارتعاشات ، تئوري انتشار امواج ، مشخصات ديناميكي خاك ها ، پي ماشين آلات ، روانگرايي خاك و اثرات ناشي از آن ،فشار جانبي خاك در شرايط لرزه اي، مباني نظري و كاربردي ديناميك خاك، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر