ارگونومي - متناسب سازي كار ، محيط و ماشين با انسان

کد شناسه :16425
ارگونومي - متناسب سازي كار ، محيط و ماشين با انسان
موجودی دارد

ارگونومي ، متناسب سازي كار ، محيط و ماشين با انسان (آموزشي -كاربردي تأليف : ناصر صدرا ابرقويي - طراحي صنعتي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و مفاهيم پايه دانش ارگونومي 2 : اصول فيزيولوژيكي ماهيچه ها و كارهاي استاتيك و ديناميك 3 : بهبود كارايي ماهيچه ها 4 : اندازه بدن 5 : طراحي ايستگاه كار 6 : كار فيزيكي سنگين و فشار گرمايي 7 : بلند كردن و حمل دستي بار 8 : سيستم هاي انسان - ماشين 9 : فعاليت فكري : ذهني 10 : خستگي 11 : طراحي شغلي براي اجتناب از فعاليت هاي يكنواخت 12 : ساعات كاري ، استراحت بين كار و عادات غذايي 13 : كار شبانه و نوبت كاري 14 : سيستم بينايي و طراحي هاي ارگونوميكي 15 : صدا و ارتعاش 16 : شرايط جوي فضاهاي داخلي 17 : روشنايي ، رنگ و موسيقي براي يك محيط كاري دلپذير 18 : اصول ارگونوميكي روشنايي - ارگونومي ، متناسب سازي كار ، محيط و ماشين با انسان (آموزشي - كاربردي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر