چگونگي تحول يك مكان - راهنمايي براي آفرينش فضاهاي همگاني موفق

کد شناسه :16434
چگونگي تحول يك مكان - راهنمايي براي آفرينش فضاهاي همگاني موفق

چگونگي تحول يك مكان راهنمايي براي آفرينش فضاهاي همگاني موفق تأليف : كاتلين مدن ترجمه : مصطفي بهزادفر ، ابوالفضل قرباني- انتشارات پرهام نقش - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : چرا مكان ها براي شهرها اهميت دارند ؟ فصل 2 : رويكرد جايگزين در برنامه ريزي فضاهاي همگاني 3 : اصول آفرينش مكان هاي والا 4 : راهنمايي براي ارزيابي مكان هاي همگاني - چگونگي تحول يك مكان راهنمايي براي آفرينش فضاهاي همگاني موفق - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر