نگاه حرفه اي به آزمون نظام طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه - نظارت و اجرا

کد شناسه :16440
نگاه حرفه اي به آزمون نظام طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه - نظارت و اجرا
موجودی دارد

طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه ويژه آزمون نظارت و اجرا تأليف :زهرا آهنگر ، احمد جوزداني - نظام مهندسي - كتاب پرهام - 1 : مصالح و اجراي بتن 2 : مشخصات ميلگردهاي مصرفي و ضوابط فولادگذاري 3 : مقاومت نمونه هاي بتني 4 : پايايي - دوام - بتن و ميلگردهاي فولادي 5 : اجراي بتن 6 : اجراي بتن در شرايط غيرمتعارف 7 : بتن هاي ويژه 8 : ارزيابي و كنترل كيفيت و بازرسي بتن و مصالح مصرفي 9 : ضوابط قالب بندي در بتن ،لوله ها و مجراهاي مدفون و درزهاي بتن 10 : تحليل و طراحي سازه هاي بتني - طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه ويژه آزمون نظارت و اجرا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر