16667

کد شناسه :16485
رمزگشايي مسائل شهري از طريق داده و اطلاعات - شهرسازي در عصر كلان داده ها
  • ناشر :
    جهاد دانشگاهي قزوين
  • مولف :
    ديتمار آفن هابر ، كارلورتي
  • مترجم :
    راما قلمبردزفولي ، احمد فرهادي پور ، پيمان حاميان