تفكر نقادانه براي كودكان

کد شناسه :16552
تفكر نقادانه براي كودكان
موجودی دارد

تفكر نقادانه براي كودكان : رشد مهارت هاي فكرورزي در پيش دبستان و دبستان تأليف : مل ليسستر ، دنيس تيلور ترجمه : روح الله كريمي ، فائزه رودي - متفرقه - بخش اول : ابعاد تفكر نقادانه : 1 : پرسش كردن 2 : ديدگاه 3 : عاقل و منطقي بودن 4 : ابزار تفكر نقادانه : يافتن اطلاعات 5 : ابزار تفكر نقادانه : تحليل بخش دوم : تأمل فلسفي و اخلاقي : 6 : درآمدي به فلسفه 7 : فلسفه اخلاق و اخلاقيات 8 : شناخت و حقيقت 9 : دانش به مثابه يادگيري ارزنده 10 : مسئله ادراك - تفكر نقادانه براي كودكان : رشد مهارت هاي فكرورزي در پيش دبستان و دبستان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر